Regulamin Stoodio

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze Stoodio Medical Fitness mieszczącego się w Gliwicach na ul. Plebańskiej 3/10, prowadzonego przez Olenę Drużyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Stoodio Aleksandra Drużyńska, z siedzibą pod adresem: Gliwice 44-100, ul. Plebańska 3/10 NIP: 6412203046.

§1 Udział w zajęciach Stoodio

 1. W zajęciach prowadzonych w Stoodio mogą uczestniczyć osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich instruktora przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania treningu, należy przerwać trening i zgłosić dolegliwości instruktorowi.

 2. Wszystkie wątpliwości dotyczące uczestnictwa w zajęciach można konsultować z instruktorem przed lub po zajęciach.

§2 Rezerwacje

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach polecamy, by dokonywać rezerwacji. Rezerwacji można dokonać poprzez komunikatory FB i IG, za pomocą poczty: kontakt@stoodio.pl, telefonicznie lub sms pod nr 664 469 107 . Rezerwacji można dokonać również osobiście w recepcji Stoodio. Oczywiście zapraszamy każdego, kto zechce do nas dołączyć bez rezerwacji, jednakże w takiej sytuacji nie gwarantujemy miejsca na zajęciach.
 2. Stoodio zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozkładu zajęć oczywiście po wcześniejszym poinformowaniu Klientów. Zachęcamy do monitorowania na początku każdego miesiąca aktualnego grafiku dostępnego na stronie www.stoodio.pl
 3. Pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.
 4. W przypadku rezerwacji mailowej, w wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz rodzaj zajęć i termin.

 5. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 15:00, a w przypadku zajęć porannych do godziny 20:00 dnia poprzedniego.

 6. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów , po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane jako obecność i zostanie ściągnięte z karnetu jako zajęcia które się odbyły.

§3 Zasady udziału w zajęciach

 1. Stoodio umożliwia uczestnikom korzystanie z mat dostępnych w Stoodio.

 2. Uczestnicy mogą korzystać ze swoich mat.

 3. Na zajęciach obowiązuje „bosa stopa”, chyba że uczestnik ma inne zalecenia od lekarza lub fizjoterapeuty.

 4. Przed zajęciami zdejmij biżuterię znajdującą się na dłoniach (pierścionki, bransoletki, metalowe zegarki)! Jest to podyktowane bezpieczeństwem uczestników oraz dbałością o  udostępniany sprzęt do pilatesu.

 1. Na zajęcia przyjdź punktualnie.

 2. Z uwagi na komfort osób ćwiczących wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy chyba że instruktor wyrazi na to zgodę.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Stoodio oraz na stronie internetowej Stoodia.

 2. Stoodio zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Zmieniony Regulamin będzie dostępne w Stoodio oraz na stronie internetowej Stoodio.pl.